Notice: Constant AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED already defined in /home/harichu/web/gogokids.harichu.net/public_html/wp-config/gogokids.harichu.net.php on line 143

Notice: Constant WP_AUTO_UPDATE_CORE already defined in /home/harichu/web/gogokids.harichu.net/public_html/wp-config/gogokids.harichu.net.php on line 144
Tiếng Anh luyện thi - GoGoKids Learning Centre

Tiếng Anh

TIẾNG ANH LUYỆN THI

Đến với GoGoKids luyện thi, bạn sẽ:

  • Không còn sợ các kỳ thi do: được hướng dẫn cụ thể các bước làm bài, chiến lược làm bài phù hợp với trình độ của mình để đảm bảo kiếm được nhiều điểm nhất, được hướng dẫn tâm lý làm bài thi, tự tin khi làm bài cũng như giao tiếp với thầy cô chấm thi ….
  • Ngữ pháp được hệ thống phù hợp với yêu cầu của các kỳ thi.
  • Trình độ Tiếng Anh và kỹ năng làm bài được phát triển cùng với thời gian học tại GoGoKids.
I/ LỘ TRÌNH
II/ KHÓA HỌC